Майски празници – събитие на СРСНПБ област Пловдив

0
482

Като завършек на месец май – месецът на плодородието и празниците, който
има особено място в календара на обществото, семейството и българското училище,
членовете на СРСНПБ от Област Пловдив се събраха в края му, за да отбележат 24
май – ден, символ на достойнство, традиция и духовност.
На 28 май 2024 година се преплетоха мъдростта, опитът и погледът към
бъдещето.
Мъдростта, в лицето на онези наши дългогодишни членове от регион Пловдив,
директори на училища, които поставиха основите на Съюза, отстояваха безкористно и
всеотдайно интересите на членовете му и бяха наши лидери и ментори по пътя на
професионалното ни израстване.


Опитът, в лицето на настоящите ни членове от област Пловдив, които с вяра и
постоянство, съчетавайки опита с традициите и новаторството, сплотяват и превръщат
образователните институции в професионална общност със своето значимо място в
обществото.


Погледът към бъдещето, в лицето на онези, които достойно заеха длъжността
„директор“ на образователна институция през м. март 2024 година, демонстрирайки не
само знания, но и умения, с които да ръководят училището или детската градина
ефективно чрез споделена визия за развитие.