Позиция на СРСНПБ относно допусната техническа грешка на ДЗИ по БЕЛ

0
60

Photo by Bernard Tuck on Unsplash