Отговор от НАП на питане на СРСНПБ относно начисляване и изплащане на ДТВ в системата на предучилищното и училищното образование

0
166

Питане относно начисляване и изплащане на ДТВ в системата на предучилищното и училищното образование

Photo by Bernard Tuck on Unsplash