Втора национална среща на ръководителите в предучилищното образование

0
340

Втора национална среща на повече от 350 ръководители от СРСНПБ в предучилищното образование се проведе от 18 до 20 март 2024г. в Казанлък.

Да поговорим отново за:

Предучилищното образование в страната ни се нуждае от:

– Сериозна държавна подкрепа за съвременна методична и дигитална промяна;

– Промяна в системата на МОН и Регионалните управления, за назначаване на експерти подкрепящи детските градини;

– В момента за цялата структура на предучилищното образование има само ЕДИН експерт в МОН и едва 14 експерти в регионалните управления – за всички детски градини в страната!

Материали от Национална среща на предучилищното образование 2024