Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗПУО, внесен от г-н Христо Симеонов и група народни представители

0
300

Photo by Bernard Tuck on Unsplash