Семинар с директори на училища от област Перник

0
583

На 16 и 17 март 2023 г. в град Велинград се проведе семинар с директори на училища от област Перник, организирано от РУО – Перник в сътрудничество с областната организация на СРСНПБ.
Основната тема беше „Подобряване управленските компетентности на училищния директор“.
Бяха разгледани актуалните промени в нормативната уредба.
Работа по групи и споделяне на добри практики даде отговор на въпроса: „Какви са най-често срещаните проблеми в работата на училищния директор и как се решават?“.