Първа национална среща на предучилищното образование

0
543

В периода 12-14 март в гр. Трявна се проведе първата национална среща, посветена на предучилищното образование. Организатор на събитието бе СРСНПБ.

Сред разискваните теми бяха националните програми на МОН, трудовите правоотношения, добрите практики в системата, лидерството и управлението на промяната, журналистите в подкрепа на предучилищното образование.

В резултат от дебатите по време на срещата, над 250 директори на детски градини от страната се обединиха около няколко предложения до МОН.

Предучилищното образование в страната ни се нуждае от:

  • Сериозна държавна подкрепа за съвременна методична и дигитална промяна;

  • Промяна в системата на МОН и регионалните управления за назначаване на експерти, подкрепящи детските градини;
  • В момента за цялата структура на предучилищното образование има само ЕДИН експерт в МОН и едва 14 експерти в регионалните управления – за всички детски градини в страната!;
  • За изграждане на съвременна физическа и образователна среда, както и за подкрепа на дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, е необходимо МОН да предвиди средства в националните си програми за развитието и подкрепата на детските градини (към момента едва 0,5% от всички средства по националните програми на МОН се отделят за детските градини в страната);
  • За развитие на новите технологии в детските градини (облачни технологии, достъп до образователни ресурси, подпомагане на ежедневните образователни дейности и на административната работа на учителя) е необходимо да бъдат отделени средства за информационни и комуникационни технологии и интернет свързаност;

  • В детските градини са назначени педагогически специалисти (психолог, логопед, ресурсен учител, помощник на учителя и помощник-възпитател) със средства по оперативна програма, която изтича през юли 2023. За да останат в детските градини, МОН трябва да предприеме спешни действия за устойчивост на дейностите в тази посока!

Материали:

Разработване на стратегия за развитие на образователна институция