Общо събрание на общинската организация на СРСНПБ в Пловдив

0
919

На 26.04.2022 г. се проведе общо събрание на общинската организация на СРСНПБ – Община Пловдив. Отчетена бе дейността на ръководството за четиригодишния мандат, направен бе финансов отчет, освободено бе ръководството и беше направен избор на ново ръководство: председател – д-р Катерина Василева, зам.-председател Валентина Стоенчева, секретар – Надежда Дервенска, членове на Общински УС : Славка Щерева, Анелия Божанова, Людмила Ганчева, Таня Николова, Ружка Генова, Людмила Тошева.