Семинар на СРСНПБ – област Благоевград на тема „Наредба за приобщаващо образование“

На 19 и 20 ноември 2018 г. в град Сандански се проведе семинар на областната организация на СРСНПБ Благоевград на тема „Наредба за приобщаващо образование“. В семинара взеха участие Началника на РУО – Благоевград Ивайло Златанов и Цветана Атанасова – старши експерт по приобщаващо образование.