Среща на областната организация на СРСНПБ – Бургас

0
387

На 19 април се проведе онлайн среща между директори на образователни институции и председателя на СРСНПБ Диян Стаматов. Модератори на срещата бяха членове на Управителния съвет от област Бургас. В продължение на час се обсъждаха разпределението на бюджета по параграфи и планираните средства за повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти от 01.04.2022 г. Всички подкрепят идеята, че повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия, като притесненията на цялата гилдия са за критично високите цени на тока, водата, парното и непрекъснатото им нарастване, което ще предизвика колапс във функционирането им. Директорите на Бургас споделиха своите притеснения от този факт и задължаващото ги условие да повишат заплатите в определена рамка. Особено тежко е положението при детските градини и липсата на средства при повече отсъстващ персонал. Всички присъстващи на срещата се обединиха около идеята, че трябва де се подходи разумно и премерено с увеличението на заплатите, за да няма изненади в края на финансовата година и балансът да се запази.