Предложения за промени в Правила за определяне на работните заплати на директорите за 2022 г.

0
2462

Photo by Aaron Burden on Unsplash