Становище на СРСНПБ относно писмо на МОН за държавния план-прием

0
206

Photo by Bernard Tuck on Unsplash