Становище на СРСНПБ относно утвърдена процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство

0
325

Photo by Bernard Tuck on Unsplash