Становище на СРСНПБ относно изготвяне на правила за действие при заплаха за взривно устройство

0
231

Photo by Sora Shimazaki: https://www.pexels.com/photo/crop-unrecognizable-developer-using-laptop-and-smartphone-5926389/