Работна среща на директорите от областната структура на СРСНПБ Велико Търново

0
508

На 23.септември 2022 г. по инициатива на областния председател на СРСНПБ Ангел Гушев и общинските председатели Кина Котларска, Криси Аврамова, Цветанка Кирова и Шенай Нуриев се проведе обучение и работна среща на директорите на училища и детски градини от Област Велико Търново. В срещата взеха участие 52 директори.

С приветствие към участниците се обърна инж. Розалия Личева, началник на РУО Велико Търново, която изрази задоволство от инициативата, която е събрала директорите малко след началото на учебната година присъствено след дълъг период на онлайн обучения и срещи.

В работната среща взе участие и г-н Деян Стаматов-Председател на Управителния съвет на СРСНПБ, който се включи в събитието онлайн като поздрави участниците и обърна внимание на важни акценти в системата на образоването към момента- затрудненията при подаване на Списък –Образец 1 в НЕИСПУО, заверката на седмичните разписания от РЗИ, присъственото обучение в условията на COVID, затрудненията на училищата поради високите цени на енергийните ресурси.

Обучението на директорите на тема „Лидерството. Развиване на екипната култура. Управление и контрол на стреса.“ бе проведено от Ирена Соколова, социален психолог и психотерапевт, преподавател към Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя. Г-жа Соколова успя да зареди присъстващите директори със спокойствие, осъзнаване, надежда и умения за справяне с тревожността и стреса, които са полезни на лидера, за позитивната нагласа и грижа за самия себе си. За себепознаването бе важна и последната част включваща техники на медитация.

Работната среща премина в изключително позитивна атмосфера, участниците си направиха снимки, обещаха си по- чести срещи и поздравиха г-жа Соколова за чудесното обучение.