Писмо за организиране на Общото събрание на СРСНПБ

0
357

Уважаеми колеги, председатели на Общински организации на СРСНПБ,

поради технически причини се налага да бъде променена датата на провеждане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СРСНПБ на 7 НОЕМВРИ 2022 година – понеделник в София, улица „Черковна“ 92, в сградата на Национален военноисторически музей, от 11 часа.

Тази промяна ни позволява да има по-дълъг срок за провеждане на събрания за избор на делегати, за изпращане на предложения за промени в устава и за предложения за състав на Управителен съвет, на контролна комисия и за председател на СРСНПБ 

до 25 ОКТОМВРИ 2022 година – включително!

Всички останали дейности описани в предишното писмо се запазват!!!

ДО 25 ОКТОМВРИ 2022 година – включително ОЧАКВАМ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ описаните протоколи, спиъск на членове в организацията и всички предложения!

1. Писмо с дейности по организация на общото събрание на СРСНПБ на 07.11.2022 година – понеделник в София, улица „Черковна“ 92, в сградата на Национален военноисторически музей, от 11 часа.

2. Образец на протокол за попълване от всеки Общински председател;

3. Таблица с квоти по общини за избиране на делегати на Общото събрание.

4. Бланка за състав на общинската организация към 25 октомври(същата както преди. Моля да бъде изпратена независимо от наличие или липса на промени)

Всеки един от вас, от името на управителния съвет, моля да организира и проведе събрание на общинската структура от 7 септември до 25 октомври, 2022година по ред, начин и място което сами си определите.

След провеждане на събранието, ви моля да ми изпратите екземпляр от протокола за избор на делегати, предложения за членове на Управителния съвет, контролната комисия, за председател на Управителния съвет.

Срок за изпращане на протокола до 25 октомври 2022година. 

Заедно с протокола, ви моля да ми изпратите АКТУАЛЕН СПИСЪК на членовете на общинската организация.

Моля да предоставите по едно копие от протокола на избраните от събранието делегати, за да бъде удостоверена тяхната легитимност от мандатната комисия.

За всякакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към мен!