Поздравителeн адрес от БТПП към Общото събрание на СРСНПБ

0
264

Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров поздрави участниците в Общото събрание, като подчерта важността на дейността на членовете на организацията за качеството на образователния процес, насочен към предоставянето на знания на всеки гражданин, необходими за пълноценното му включване в обществения живот, качеството на кадрите, които се подготвят за бизнеса, както и необходимостта организацията на работа да бъде насочена и към откриването и насърчаването на младежи с таланти.

Васил Тодоров връчи поздравителен адрес на председателя на Съюза Диян Стаматов, в който бе подчертано, че Българската търговско-промишлена палата като представител на деловите среди ще продължи да подкрепя всички позитивни идеи и начинания за промени в образованието, за да са убедени бъдещите предприемачи и участници на пазара на труда, че България е привлекателно място за развитие и професионална реализация.