Позиция на СРСНПБ относно увеличение на единните разходни стандарти за 2022 г.

0
1227