Работна среща на директори и заместник-директори от СРСНПБ с министър Красимир Вълчев и заместник-министър...

Работна среща на директори и заместник-директори от Съюза на работодателите в системата на образованието с министър Красимир Вълчев...

Заседание на Управителния съвет с участието на областните председатели на съюза

Дискусия за предизвикателствата преди началото на учебната година, започна в Стара Загора. Директори на различни учебни заведения от цялата страна, членове на...

Одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash "Вътрешноинституционална квалификация за развиване на знания и умения на 21. век""Мениджмънт на...

Работна среща с директори от Видинските образователни институции

Работна среща с директори от Видинските образователни институции. С благодарност към колегите излизащи в пенсия! С пожелания за...

Благодарност към Македонка Джамбазка, председател на общинската организация на СРСНПБ в Якоруда

Македонка Джамбазка, председател на общинската организация на СРСНПБ Якоруда, бе удостоена с плакет за професионалната активност и съпричасност към образованието.

Благодарност към Надежда Николчева и Николинка Тодорова

Надежда Николчева (доскоро председател на СРСНПБ) и Николинка Тодорова (председател на общинската организация в Козлодуй) бяха удостоени с плакет и премия за...

Участие в консултативна среща в Народното събрание по повод внесено предложение за смяна на...

На 15.10.2020 година се проведе среща в Народното събрание на Република България по покана на г-жа Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия...