Наградени директори на VII Спартакиада на директорите от СРСНПБ

0
115

ДАРТС

 1. Генади Иванов- гр. Свищов
 2. Елизабет Петрова- гр. Перник
 3. Верка Русакова- гр. София

СПОРТНА СТРЕЛБА

 1. Валери Стоилов- гр. Кюстендил
 2. Радиана Стефанова- гр. Казанлък
 3. Джихит Мустафа Кобак- гр. Сливен

ШАХМАТ

 1. Ружа Генова- гр. Пловдив
 2. Теньо Карнобатов- гр. Кърджали
 3. Емил Терзийски- гр. Сандански

ТАБЛА

 1. Валери Стоилов- гр. Перник
 2. Емил Терзийски- гр. Сандански
 3. Светла Иванова- гр. Добрич

ПЛУВАНЕ- ЖЕНИ

 1. Мария Чортова- гр. София
 2. Елеонора Генова- с. Кладница

ПЛУВАНЕ- МЪЖЕ

 1. Янчо Стойчев- гр. Бургас
 2. Борислав Иванов- гр. Сандански
 3. Валери Стоилов- гр. Перник

ТЕНИ НА МАСА- ЖЕНИ

 1. Генади Иванов- гр. Свищов
 2. Костадин Мустайков- гр. София
 3. Борислав Иванов- гр. Сандански

ТЕНИС НА МАСА- МЪЖЕ

 1. Дарина Димитрова- гр. Варна
 2. Евгения Янчева- гр. Варна

ПИКЪЛБОЛ

 1. Стефан Кичуков- гр. Пловдив
 2. Емил Терзийски- гр. Сандански
 3. Валери Стоилов- гр. Перник