Отраслов съвет в МОН

0
546


Изслушана бе д-р Анелия Андреева – директор на Националния инспекторат по образование.
Решението на отрасловия съвет е да бъде създадена работна група с участието на социалните партньори и инспектори от НИО за създавате на ефективни законови промени в ЗПУО за осмисляне философията и дейността на националния инспекторат по образование, както и за промяна на функциите му, поставянето му под егидата на МОН.

Създадена бе работна група за разработване на анекс за промени на заплатите на учителите с 15% от 1.01.2023 година.

МОН представи предложенията за промени в наредбите. Отрасловият съвет реши да бъдат разгледани всички получени становища по предложенията за промени, преди наредбите да бъдат окончателно приети.

Позициите от СРСНПБ пред отрасловия съвет представиха Светлан Илиев, Данко Калапиш и Диян Стаматов.