Становище на СУ „Димитър Благоев“ гр. Провадия за промяна на старта на учебната година

0
653

СЪОБРАЖЕНИЯ

При начало на учебната година от 1 септември

При разработването на нов проект или реорганизация е необходимо да се направи анализ „Разходи – ползи“ и тогава да се вземе решение. За ползите от започването на учебната година на 01.09. може би други да споделят аргументи. Искам да фиксирам Вашето внимание върху някои последици.

  1. Редуване на учебно време с по-продължителни от една седмица ваканции или повече на брой, ще доведе до повече учебни дни в които учениците трудно се адаптират за учебна дейност. Те също страдат от синдрома „ Post Vacation Blues“. В първите дни след ваканция,  по-голяма част учениците са разконцентрирани, не са готови за пълноценно и осмислено овладяване на нови знания. Завладени от емоциите и преживяното през ваканцията им е необходимо време за да достигнат темпа на работа, какъвто е бил преди ваканцията.  Често се налага учебен материал, който е преподаван, затвърден и усвоен преди ваканцията, да се преговаря отново, независимо, че не е планиран такъв преговор.
  2. Вариант с повече дни за ваканции  през зимния период ще доведе до възникване на проблем със семействата на малките ученици. „Кой ще ги гледа“.  Води до отсъствие на родителите  от работа. Необходимо е те да си планират по голяма част от платения годишен отпуск през зимните месеци. Това неминуемо ще създаде проблеми на родителската общност, което пък води до възникване на напрежение между институцията училище и родители. 
  3. При начало на учебната година от 1 септември, трябва да се има предвид, че училищните сгради са ситуирани предимно с южно изложение, което е добре през зимните месеци, но в последните седмици на юни и целият месец септември това е проблем. В класните стаи не са поставени климатици, с изключение на някои специализирани кабинети. Достигат се високи температури  в класни стаи, кабинети,  коридори,  което прави учебния процес труден, учениците се изморяват бързо, трудно се концентрират и мотивират за учебна дейност. През топлите юнски и септемврийски дни, често учебните часове се провеждат при отворени врати на класни стаи и кабинети. Всяка паралелка, чува гласа  на преподавателите и учениците от съседните стаи.
  4. Педагогическите специалисти трябва да се върнат на работа около 18-20.08. за подготовка на новата учебна година. Необходимо е технологично време за изготвянето на планове, графици, седмично разписание, Образец 1 и др. документи за началото на учебния процес. 
  5. По-малките училища нямат финансова възможност за възлагане  ремонтните дейности на външен изпълнител. Извършват текущите ремонти със собствени служители и учители което увеличава времето необходимо за подготовка на материалната база за предстоящата година. При намалена лятна ваканция това  ще ги затрудни и доведе до редица компромиси при осигуряване на оптимална среда за учене. 
  6. По голяма ваканция през зимата няма да доведе до съществени икономии от отопление защото в сградите трябва да се поддържа подходящ топлинен режи за да не се преохладят и след това трудно ще се отоплят.

Директор:

Й. Михалев