СРСНПБ е партньор по проект „ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ“, финансиран с подкрепата на програма „Еразъм+“

0
355

СРСНПБ е партньор по проект „ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ“, финансиран с подкрепата на програма „Еразъм+“. Проектът стартира през 2022 год. от издателство Др. Джоузеф Раабе – Словакия с участници от шест партньорски организации от Словакия, България и Чешка република. В периода 28.03.2023 г. – 31.03.2023 г. Петя Йосифова и д-р Катерина Василева взеха участие във втората работна среща в гр. Прага, Чехия. Нейният фокус беше върху представянето на окончателната версия на първия интелектуален продукт от проекта – Наръчник “Лидерска академия”. В допълнение към представянето на наръчника, съвместно се планира разработването, внедряването и тестването на втория интелектуален

Резултат – онлайн платформа Лидерска академия.