Квалификационно обучение за ръководители на образователни институции от област Бургас – Кранево 2023

0
502

В периода 6-8 февруари в Кранево се проведе квалификационно обучение с 230 директори и заместник-директори на образователни институции от област Бургас, организирано съвместно от РУО и СРСНПБ – област Бургас.
Темите „Развитие на позитивна култура в образователната институция“ и „Превенция на отпадането от училището и детската градина“ бяха поднесени увлекателно от обучителите.
Новият аспект в контролната дейност на директора и заместник-директора в образователната институция бе презентиран с много практически задачи и решаване на конкретни казуси от реалния училищен живот.
Представени бяха и добри практики при осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, мерки за подобряване качеството на образованието.