Анекс към Колективен трудов договор в сила от 20.07.2022 г.

0
1739

Photo by Scott Graham on Unsplash – https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU