Становище на СРСНПБ относно проект на Наредба за провеждане на конкурси за длъжността „Директор“ в държавните и общинските институции в системата на ПУО

0
517

Photo by Michael Fousert on Unsplash