Предложение от СРСНСПБ относно актуализация на средствата за издръжка в системата на предучилищното и училищното образование през 2022 г.

0
721

Photo by Aaron Burden on Unsplash