Становище на СРСНПБ – община Хаджидимово относно началото на учебната година

0
342

Във връзка с открития дебат от СРСНПБ „За началото на учебната година“, членовете на общинската организация след проведено обсъждане изразяват следното становище:

  1. На  единодушно становище сме началото на учебната година да остане и за в бъдеще на 15 септември,както е било от преди повече от 100 години.Това е традиционна и много важна дата в календара навсички институции, свързани с образованието, на всички ученици и родители, както и има време за подготовка на учители,ученици и родители.
  2. Не намираме разумен аргумент тя да бъде преместена на 01 септември, тъй като това би довело до неоправдана промяна на графиците за учебното време,за план-приема,на поправителните сесии,на изключително напрегната дейност на РУО,директори,учители при подготовка на необходимите документи за началото/съвещания, разписания, стратегии,планове,програми и др./ и тяхното приемане.
  3. Ако допуснем,че се приеме началото да бъде от 01 септември това ще доведе до много трудно преминаване от ваканционен в режим на обучение,тъй като ще има затруднения с високите температури, провеждане на срещи с родителите в отпускарско време,ще останат неползван отпуск от учителите и др.
  4. Много от учениците в училищета в общината са с родителите си на гурбет в чужбина и това ще доведе до трудности при формиране на паралелките,отсъствие от училище и проблеми за родителите за спрени семейни помощи.
  5. Предлагаме да се мисли в посока промяна на учебните програми и да се премахне от учебниците ненужното учебно съдържание,с което ще се подобри качеството на обучението.

Александър Благоев Белчев

Председател на СРСНПБ – община Хаджидимово