Становище на НУ „Отец Паисий“ – гр. Пазарджик за началото на учебната година

0
659

Учениците от начален етап са се обучавали само присъствено през учебната 2020/2021 и в настоящата 2021/2022г., с изключение на периода 22.03.2021г. до 31.03.2021г. (8 учебни дни), 05.11.2021г. до 10.11.2021г. (4 учебни дни) и при карантинирани паралелки или ученици, които са били в ОРЕС. Учебната 2020/20021 година се удължи и за тях, защото бяха приложени и компенсиращи мерки за периода от 01.06.2021г. до 23.06.2021г. за първи и трети клас и от 15.06.2021г. до 30.06.2021г. за четвърти клас. Проведоха се и шестдневни туристически пътувания по НП „Отново заедно“ както и по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“. Създаде се невъзможност за използване и на платения годишен отпуск от учителите. Заместват свои колеги и работят по 12 часа.

Няма преструктуриране на учебен материал. Провеждат се занимания по интереси, консултации по учебни предмети, работи се по национални програми и проекти. За тях първи беше създадена и безопасна среда – тестване с бързи неинвазивни тестове. Не е прилагана и ротация, защото беше променен прага на 14 дневната заболеваемост.

Предлагам да има диференциран подход при взимане на решение за промяна на началото на учебната година при учениците от първи-четвърти клас, които са се обучавали присъствено през последните две учебни години и при тях да остане 15.09.2022г., защото и без това, в указанията за откриване на тази учебната година бяха препоръчани различни часове, по випуски на училищните тържества.

С уважение,
Динка Танчева
директор на НУ „Отец Паисий“гр. Пазарджик