Работна среща между директори на образователни институции от област Бургас

0
2134

На 22.04.2019 в Равда се проведе работна среща между директори на образователни институции от област Бургас и председателя на СРСНПБ Диян Стаматов. Организатор на срещата бе Весела Иванова, областен председател на СРСНПБ Бургас и член на Управителния съвет на съюза.

За доброто социално партньорство с регионалното управление на образованието потвърждаваше участието в срещата на инж. Виолета Илиева, началник на управлението.

По време на срещата бяха обсъдени различни образователни теми, презентирани бяха националните програми за МОН, дискутирани бяха предложения за промени в нормативната уредба в средното образование.