Първа национална научна конференция „Левски в съвременния дигитален свят“ се проведе в община Родопи

0
452

В навечерието на националния празник на България – 3 март, община Родопи бе организатор на първата национална научна конференция „Левски в съвременния дигитален свят“, която се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев. Форумът се организира в партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета и Висше училище по сигурност и икономика гр. Пловдив по повод 150-тата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Форумът представи на образователните институции и младите хора един различен поглед към националната сигурност и държавното управление в контекста на делото на Апостола на свободата. Акцентът бе поставен върху необходимостта от дигитализацията на културно-историческото наследство, свързано с личността на Васил Левски, чрез изучаване и прилагане почерка на му в цялото богатство.
Гости на събитието бяха:
Павел Михайлов – кмет на Община „Родопи“
Георги Цанков – председател на ОбС „Родопи“
Борислав Инчев – зам.-кмет на Община „Родопи“
Проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика.
Олга Манолова – Председател на настоятелството на Висшето училище по сигурност и икономика.
Антоанета Пакова – Началник на Регионално управление на образованието – Пловдив
Ели Стоянова – старши експерт „Култура“ в община Садово
Лекторите проф. Трендафил Митев, политолог и историк, преподавател във ВУСИ и УНСС, гл. ас. д-р Милена Катошева от Института за етнология и фолклористика към БАН и Стефан Пеев – филолог, типограф и създател на дигиталния шрифт по почерка на Левски представиха доклади.
СРСНПБ бе представен с участието на Красимира Благоева – член на Управителния съвет на организацията.