СРСНПБ Теми Област Смолян

Тема: Област Смолян

Работна среща с директори, членове на СРСНПБ, от училищата и детските...

Проведе се работна среща с директори членове на СРСНПБ от училищата и детски градини от област Смолян. В дискусията бяха повдигнати няколко...

Най-четени