Реализирани дейности през седмицата 10-15 януари 2022 г.

0
315

Photo by Clay Banks on Unsplash

 • 10 януари 2022 г.
  Отчетно-изборно събрание на СРСНПБ Варна. За общински председател Варна бе преизбран Светлан Илиев. За областен председател бе избран Красимир Димитров – директор на ОУ ”Васил Друмев” Варна. В срещата участваха Ирена Радева – началник на РУО Варна, Лили Христова – директор “Образование” към община Варна, Диян Стаматов – председател на СРСНПБ.
 • 12 януари 2022 г.
  Отменена бе планираното заседание на комисията по образованието към 47 НС, поради протести. На заседанието бяхме поканени за представяне на нашето становище за проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗПУО.

 • 14 януари 2022 г.
  В Шумен проведохме работна среща с директори и заместник-директори. С участието на повече от 45 колеги, дискутирахме трудностите и казусите в дейностите ни, в условия на Ковид.

 • 15 януари 2022 г.
  СРСНПБ внася в понеделник искане до Министъра на образованието за извънредна ваканция на учениците за времето от 28 януари до 2 февруари.

След завършването на първия учебен срок, допълнителните дни биха допринесли:

 • за реална почивка на учениците;
 • за нормализиране на трудната ситуация с отсъствието на учителите поради заболяване или карантиниране;
 • за откъсване на всички ученици за седмица от училищната среда и възможност за нормално започване на втори учебен срок.

Директорската гилдия се надяваме на подкрепа от МОН и от социалните партньори в образованието.