Акценти от работна среща в Министерство на здравеопазването (18.01.2021)

0
592

  • Доброволно ваксиниране на работещите в образованието от края на настоящата седмица или началото на следващата; В страната началото на ваксинацията ще започне по различно време- в България има над 4200 институции , което е един много продължителен процес;
  • Логистиката за ваксинирането – изготвяне на актуален списък на реално желаещи; изпращане до РЗИ;
  • Места за провеждане на ваксиниране- медицински кабинети в учебните заведения от специалисти на РЗИ (където има); в мобилни центрове; при личните лекари.
  • Отговорник по места за ваксинирането – РЗИ.
  • На следващ етап би могло да има възможност за избор на тип ваксина.
  • На следващ етап ще има възможност за включване във ваксиниране на нежелаещите сега лица. От 25 януари започва ударно, доброволно тестване на работещите в образованието. Смисълът от тестването е – установяване на „скрита“ заболеваемост в работещите в образованието.

Проведен бе дебат за възможностите за връщане на ученици от 5 до 12 клас в присъствено обучение след 4 февруари. Разговорите ще продължат и през другата седмица , като се следи реалната обстановка в страната. Решение ще се вземе в края на другата седмица.

Изговорените варианти са:

  • Връщане на 12,8,7 класове ( и начален етап) за две или за три седмици;
  • Редуване за по три или две седмици на всички класове, за да имат присъствие в училище;
  • Спазване на изискванията за дистанция, дезинфекция и безопасност.

В срещата участваха министър Красимир Вълчев, министър проф. д-р Костадин Ангелов; главен държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев; представители на национално представените синдикални и работодателски организации.

Photo by Benjamin Child on Unsplash