Отраслов съвет към МОН на тема: Предложение на СРСНПБ за предоговаряне на чл. 42, т. 4. 2. от КТД

0
2212

На 28.02.2019 година се проведе Отраслов съвет към МОН.
Темата на обсъждане – Предложение на СРСНПБ за предоговаряне на чл. 42, т.4.2 от Колективния трудов договор.
Синдикатът на българските учители НЕ подкрепя предоговаряне на Колективния трудов договор.
След конструктивни дебати между всички членове на отрасловия съвет се стигна до следните решения:

  • Министерство на образованието и науката поема ангажимент да съгласува с Министерство на здравеопазването при издаване в бъдеще време на задължителни предписания да има еднаквост в цялата страна за всички образователни институции;
  • По изрично настояване на СБУ, МОН пое ангажимент да изпрати писма до началниците на РУО и до директорите на училища да се прилага предоставяне на отпуск на учители и служители по чл.42, т.4.2 от КТД като тези дни да са 5 дни НАД уговорените дни платен отпуск за всеки един служител (директори, педагогически, непедагогически персонал), в съответствие на чл.105 от ЗПУО. Това бе прието от Министерство на образованието и науката. МОН увери, че няма да прилага санкции на директори, независимо от взетото решение.