СРСНПБ Теми Област Търговище

Тема: Област Търговище

Обучение на директори от област Търговище

Организатори на срещата бяха двете работодателски организации.Поздравени бяха от Красимир Димитров - член на Управителния съвет на СРСНПБ.

Най-четени