СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Варна

Общински председатели – област Варна

Белослав

Красимира Димитрова Грудева

Директор на НУ "Отец Паисий", гр. Белослав

E-mail: paisii.school@abv.bg
Тел: 0894622269
Сайт: nubeloslav.com
Членове в организацията: 6

Варна

Светлан Великов Илиев

Директор на СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр.Варна

E-mail: sv_iliev@mail.bg, pushkin@sueovarna.com
Тел: 0887346226
Сайт: www.sueovarna.com
Членове в организацията: 133

Вълчи дол

Антония Кръстева Пенчева

Директор на Обединено училище "Васил Левски", с. Михалич, общ. Вълчи дол

E-mail: antonia_pencheva@abv.bg
Тел: 0878204252
Сайт:
Членове в организацията: 11

Долни чифлик

Милена Иванова Вителова

Директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Венелин, общ. Долни чифлик

E-mail: info-400128@edu.mon.bg
Тел:
Сайт: ou-venelin.com
Членове в организацията: 12

Дългопол

Юлия Борисова Якимова

Директор на ЦПЛР - ОДК "Андрей Германов", гр. Дългопол

E-mail: odk.dalgopol@abv.bg
Тел: 0887446402
Сайт: www.odk-dalgopol.com
Членове в организацията: 11

Провадия

Валя Драгнева Иванова

Директор на ОУ „Асен Златаров“, с. Славейково, обл. Варна

E-mail: ou_slaveikovo1060@abv.bg
Тел: 0885548170, 08762255648
Сайт: ou-asenzlatarov.com
Членове в организацията: 15