СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Варна

Общински председатели – област Варна

Белослав

Красимира Димитрова Грудева

Директор на НУ "Отец Паисий", гр. Белослав

E-mail: paisii.school@abv.bg
Тел: 0894622269
Сайт: nubeloslav.com
Членове в организацията: 7

Варна

Светлан Великов Илиев

Директор на СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр.Варна

E-mail: sv_iliev@mail.bg, pushkin@sueovarna.com
Тел: 0887346226
Сайт: www.sueovarna.com
Членове в организацията: 102

Вълчи дол

Антония Кръстева Пенчева

Директор на Обединено училище "Васил Левски", с. Михалич, общ. Вълчи дол

E-mail: antonia_pencheva@abv.bg
Тел: 0878204252
Сайт:
Членове в организацията: 7

Девня

Георги Петков Петков

Директор на СУ "Васил Лески", гр. Девня

E-mail: soudevnya@abv.bg
Тел: 0887379495
Сайт: soudevnya.eu
Членове в организацията: 5

Долни чифлик

Тодорка Димитрова Стефанова

Директор на ОУ "Христо Смирненски", с.Гроздьово, общ. Долни чифлик

E-mail: ou_grozdevo@abv.bg
Тел: 0878428665
Сайт: ou-grozdyovo.com
Членове в организацията: 13

Дългопол

Юлия Борисова Якимова

Директор на ЦПЛР - ОДК "Андрей Германов", гр. Дългопол

E-mail: odk.dalgopol@abv.bg
Тел: 0887446402
Сайт: www.odk-dalgopol.com

Провадия

Валя Драгнева Иванова

Директор на ОУ „Асен Златаров“, с. Славейково, обл. Варна

E-mail: ou_slaveikovo1060@abv.bg
Тел: 0885548170, 08762255648
Сайт: ou-asenzlatarov.com