СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Сливен

Общински председатели – област Сливен

Сливен

Иван Димитров Узунов

Директор на ОУ "Свети Климент Охридски", с. Блатец, общ. Сливен

E-mail: idiom@abv.bg
Тел: 0895473242
Сайт: oublatec.idwebbg.com
Брой членове в организацията: 40