СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Пловдив

Общински председатели – област Пловдив

Калояново

Димитър Петров

Директор на ОУ “Христо Ботев“, с. Ръжево Конаре, общ. Калояново

Тел: 0895154004
E-mail: petrovdv@abv.bg
Сайт: www.ourkonarre.com
Брой членове в организацията: 12

Карлово

Таньо Топалски

Директор на ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви", гр. Карлово

Тел: 0889471553
E-mail: ttopalski@abv.bg
Сайт: www.tmtkarlovo.com
Брой членове в организацията: 22

Марица

Даниела Петкова

Директор на ОУ “Граф Игнатиев“, с.Граф Игнатиево, общ. Марица

Тел: 0893313717
E-mail: daniela_sp@abv.bg
Сайт: ou-grafignatiev.com
Брой членове в организацията: 23

Пловдив

Катерина Василева

Директор на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив

Тел: 0886992629
E-mail: katkabg@yahoo.com
Сайт: www.ekzarhantim1.com
Брой членове в организацията: 88

Първомай

Пенка Петкова

Директор на ОУ “Христо Ботев“, с. Градина, общ. Първомай

Тел: 0884888872
E-mail: pepi70@abv.bg
Сайт: www.ouhristobotev1856.com
Брой членове в организацията: 11

Родопи

Десислава Малинова

Директор на ДГ „Пролет“, с.Цалапица, общ. Родопи

Тел: 0885659802
E-mail: odsz.tsalapiza@abv.bg
Сайт:
Брой членове в организацията: 16

Садово

Красимира Благоева

Директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово

Тел: 0878803733
E-mail: blagoeva@karadjovo.com
Сайт: karadjovo.com
Брой членове в организацията: 19

Стамболийски

Росица Петрова

директор на ДГ "Детски рай", с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски

Тел: 0884699750
E-mail: odzkk@abv.bg
Брой членове в организацията: 12

Хисаря

Йонка Марковска

Директор на Обединено училище “Христо Ботев“, с. Красново, общ. Хисаря

Тел: 0885515572
E-mail: yonka71@abv.bg
Сайт: ouhristobotevkrasnovo.eu
Брой членове в организацията: 7