СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Перник

Общински председатели – област Перник

Перник

Елена Лозанова

Директор на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник

Тел: 0893445688
E-mail: el_lozanova@mail.bg
Сайт: 16ou-pernik.com
Брой членове в организацията: 59

Радомир

д-р Мариета Александрова Гоцева

Директор на ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", гр. Радомир

Тел: 0899514706
E-mail: marietagoceva@gmail.com
Сайт: tpg-radomir.com
Брой членове в организацията: 11