Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 2018 и Анекс от 29.11.2018 г.