Работна среща на отрасловия съвет към МОН – 24 февруари 2021 г.

0
525


Отрасловият съвет предлага на Министъра на образованието и науката:
Да бъде променен графикът на предвидената пролетна ваканция:

 • 18 – 21 март 2021 година;
 • 29 април – 9 май 2021 година.
  Причините, които налагат промяната са продиктувани от:
 • изключително силната натовареност на учениците при редуването на присъствено обучение и обучение в електронна среда;
 • нагласата за по-добра подготовка на учениците от 7 и 12 клас, чрез редуване на концентрирано учене и ваканция;
 • съчетаване на Великденските и майски празници, без разкъсаност на учебния процес.
  Отрасловият съвет е с нагласата да НЕ се затварят повече учебните заведения.
  Да бъдат положени всички усилия за нормалното провеждане на предвидените НВО в 4,7,10 клас и ДЗИ в 12 клас.

Photo by Benjamin Child on Unsplash