Заседание на отрасловия съвет към МОН, 5 февруари 2021 г.

0
855

На свое заседание на 05.02.2021 г. Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование реши:

  • МОН да подготви и реализира национално анонимно,анкетно проучване сред педагогическите специалисти за причините да не желаят да се ваксинират;
  • Да се представи пред обществото, направено анкетно проучване на социологическа агенция по различни въпроси в сферата на средното образование;
  • Допълнителните 30 лева за компенсиране на разходите на педагогическите специалисти за провеждане на обучение в електронна среда да се извършва след 1 януари 2021 година, като точно и ясно бъде разписано във Вътрешните правила за работните заплати на всяко училище;
  • Да се разработи от работодателите и да се приложи единен формуляр за всички директори в страната за промяна на заплатите, за всички ДТВ, за допълнителните плащания в системата; (добър пример са формулярите разработени в РУО-София-град);
  • Да бъде сформирана работна група за изработване на позитивни подходи за осъществяване на атестирането на педагогическите специалисти, в това число и в електронна среда;
  • Да бъде изнесена информация пред Отрасловия съвет за изпълнението на КТД в сферата на средното образование през месец април, след направена проверка от МОН.

Представена бе информация от ОП НОИР за изпълняваните проекти от системата на МОН. Прието бе на всеки три месеца да се внася отчет по националните програми на МОН и проектите по ОП НОИР на заседанията на отрасловия съвет.

В заседанието участваха всички Началници на РУО в страната.