Дистанционна среща на МОН с отрасловите партньори в сферата на образованието и с участието на родителски организации

0
1009

По покана на министъра на образованието на 29 април 2020 година се проведе дистанционна среща с отрасловите партньори в сферата на образованието и с участието на родителски организации.

Всички се обединихме около възможността учебната година за всички класове да приключи в дистанционна среда;

ДЗИ за 12 клас да се проведе в реална училищна среда в началото на юни;

НВО 7 клас да се проведе в реална училищна среда през третата седмица на юни. Преди провеждането на изпитите да бъде предложено на учениците да посетят консултации при потребност от тях.

Да няма групово връщане на ученици преди провеждането на изпитите.

Да бъдат проведени изпитите за зрелостниците за промяна на оценка по тяхно желание преди провеждането на ДЗИ в училищна среда.

Изпитите трябва да бъдат проведени при спазване на всички предпазни мерки.

През летните месеци да бъде създадена възможност за организирана лятна занималня за учениците от 1-4 клас в училищата за всички желаещи да се включат.

За завръщането на децата в яслите и детските градини МОН ще направи представително социологическо проучване.

Следващата седмица ще бъдат уточнени детайлите по провеждането на изпитите.