Среща на управителния съвет на СРСНПБ с министър Красимир Вълчев

0
767

На 8.01. се проведе работна среща между управителния съвет на СРСНПБ и министър Красимир Вълчев.
На срещата господин Вълчев подчерта изключително важната роля на директорите за динамичнито развитие на образователните институции, за създаването на стабилност и сигурност в педагогическите колективи и за въвеждането на иновации и нови методи на преподаване.
Господин Вълчев апелира към директорите да създадат възможности за повишаване на заплатите на учителите със 17% и 10% на непедагогическия персонал (за достигане на минималната работна заплата) до края на месец януари или най-късно през февруари. Ангажира се за подписване на правилата за заплати на директори до 15 януари, като категорично държи при изплащането на ДТВ да се отразят активностите и усилията на директорите, чрез коефициенти от 0 до 2 по отношение на ДТВ на колектива.
Коефициентите ще бъдат ясно разписани в правилата и ще са единни за директорите. Като ще отразяват основните образователни политики и тяхното прилагане в учебните заведения.
В края на срещата министър Вълчев пое ангажимент за реализиране на чести работни срещи с управителния съвет, като следващата да бъде по време на спартакиадата на директорите в началото на месец април.