Представители на работодателските организации и представители на учителските синдикати в Бургас подписаха Анекс към Колективен трудов договор

0
1933

На 10.12.2019 кметът на Бургас, представители на работодателските организации и представители на учителските синдикати в Бургас подписаха Анекс към Колективен трудов договор.
СРСНПБ бе представен от Весела Иванова – областен председател на СРСНПБ – Бургас и Надежда Радева – председател на общинска организация Бургас.
В aнекса са фиксирани новите финансови условия на труд и заплащане на персонала в учебните заведения за 2020 година. Община Бургас предоставя информация на сайта си относно сумите за увеличение по образователни институции, които са предоставени за увеличение на работни заплати от 01.01.2020 г.
В споразумението са заложени през 2020 година да бъдат увеличени не само заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал, но и сумите за допълнителни трудови възнаграждения – лекторски часове и тези за допълнителния час на класа.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на образованието в Бургас, визията на модерното учебно заведение и начините за привличане на все повече млади хора към професията.