Квалификационен семинар на СРСНПБ – област Благоевград на тема „Приобщаващо образование и лидерство на директорите“

На 14 и 15 март областната организация на СРСНПБ – Благоевград проведе квалификационен семинар с директори и заместник-директори. Основната тема бе пробщаващото образование и лидерството на директорите. Лектор бе д-р Джон Кели – началник на Управлението на образованието – Тексас.

Областната организация на СРСНПБ – Благоевград с председател Емил Терзийски е една от големите и активни в страната. В семинара взеха участие повече 100 ръководители на училища и детски градини в областта.

В началото на семинара се проведе и работна среща с председателя на СРСНПБ Диян Стаматов. Повдигнати бяха въпроси като:

  • продължаването на образованието на ученици завършили 10 клас в обединените училища;
  • причините за спиране на част от средствата за защитените училища;
  • инициатива от СРСНПБ за промяна на наредба на Министерството на здравеопазването за отпадне на лимит ученици за наличие на медицински специалисти в училищата;
  • увеличаване на средствата за диференцирано заплащане на директорите