От януари 2023 година минималната работна заплата е 780 лева. Членският внос е 2% от МРЗ или 15,60 лева на месец. За централната и за общинската организация – 45% или 7,02 лева месечно. За областната организация е 10% или 1,56 лева на месец.

От януари 2024 година минималната работна заплата е 933 лева. Членският внос е 2% от МРЗ или 18,66 лева на месец. За централната и за общинската организация – 45% или 8,40 лева месечно. За областната организация е 10% или 1,86 лева на месец.