СРСНПБ Теми Учебници и учебни помагала

Тема: Учебници и учебни помагала

В-к „Монитор“: Учители скочиха срещу натиск за избор на учебници

Учители скочиха срещу натиск за избора им на учебници и насочването на вниманието им към конкретно издателство за помагалата, с които ще...

Изборът на учебниците е свобода и отговорност на учителите

Колеги директори, Както прекрасно знаете, според нормативната уредба ние сме хората, задължени да осигурят законосъобразното и успешно прилагане на...

Най-четени