СРСНПБ Теми психолози

Тема: психолози

По предложение на СРСНПБ: Ще бъдат вдигнати средствата за психолози в...

За психолозите и педагогическите специалисти в училищата и детските градини ще бъдат заделени повече средства от началото на 2020 година. За целта...

Необходимост от повече средства за психолози и педагогически съветници

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България подкрепя предложението на група психолози за повече средства за педагогически съветници от...

Най-четени